Denne portalen er ment å gi deg som pasient, lege eller terapeut en oversikt over fysioterapi aktørene i Fredrikstad

Kompetanse, interessefelt og behandlingsmuligheter fra terapeutene vil fremkomme på de forskjellige hjemmesidene.

Portalen er ikke en komplett liste over alle fysioterapeuter som praktiserer i Fredrikstad, heller ikke kommunefysioterapeuter.

Alle privatpraktiserende fysioterapeuter med og uten driftsavtale har mulighet til å bli en del av denne portalen.